PowerShell parola dosyası ile vcenter’a nasıl bağlantı kurulur?

PowerCLIVMware Vcenter bağlantısı kuran zamanlanmış PS betikleri (scheduled PowerShell task), doğrudan hesap bilgilerinin koda eklenmesi, zamanlanmış göreve doğrudan tanımlanan hesap yada parola dosyası (credential file) kullanarak sağlanabiliyor.

Güvenlik ve tam test edilebilirlik sağlamasından dolayı parola dosyasının kullanımı daha uygun bir yöntemdir. Şimdi bu dosyayı nasıl oluşturabileceğimizi ve kullanacağımızı inceleyelim. Parola dosyasındaki bilgiler kriptolu tutulur.

PS Vcenter Parola dosyası nasıl oluşturulur?

Add-PSSnapIn VMware.VimAutomation.Core
New-VICredentialStoreItem -host my-vcenter-server -user hamdi -password ****** -file "C:\PowerCLI\credfile.xml"

PS Vcenter bağlantısı kurulurken parola dosyası nasıl kullanılır?

Add-PSSnapIn VMware.VimAutomation.Core
$creds = Get-VICredentialStoreItem -file “C:\PowerCLI\credfile.xml”
Connect-viserver -Server $creds.Host -User $creds.User -Password $creds.PasswordBir cevap yazın

(gerekli)