SYSLOG için LOGROTATE ayar tanımı hazırlayalım

logrotate2Logrotate ayar tanımlarını buraya koyayım, lazım oldukça hem ben, hem de camia kullanır. Özellikle postrotate satırı heryerde bulunmuyor, logrotate çalıştıktan sonra syslog servisini kendine getiriyor (SIGHUP sinyali ile process kendini yeniliyor) ve yeni yaratılan log dosyalarından devam etmesini sağlıyor. 

 

/var/log/remoteLog/*log
{
#günlük
daily

# 30 dosyaya kadar tut
rotate 30

# yaratılan dosyayın sahiplik ve erişim yetkileri
create 644 root root

#dosya uzantısına sayı yerine tarih ekle
dateext

#log dosyasını bulamazsan hata vermeden bir sonrakine geç
missingok

#birden çok dosya üzerinde bu tanımlar çalıştırılacaksa postrotate/prerotate tanımlarını bir kez çalıştır
sharedscripts

#rotate işleminden sonra çalıştır
postrotate
/bin/kill -HUP `cat /var/run/syslogd.pid 2> /dev/null` 2> /dev/null || true
endscript
}

Bir de sade haliyle tekrar yazalım;

/var/log/remoteLog/*log
{
daily
rotate 30
create 644 root root
dateext
missingok
sharedscripts
postrotate
/bin/kill -HUP `cat /var/run/syslogd.pid 2> /dev/null` 2> /dev/null || true
endscript
}Bir cevap yazın

(gerekli)